1. Betalning

Priset för festen är 100 € för utexaminerade och 90 € för studerande.

De som vill stöda årsfesten och Datateknologerna kan betala 120 €. Isåfall nämner vi er i sångbladet

Sillfrukosten ingår i årsfestens pris.

Sista anmälningsdagen är 14.02.2019.

Mottagare: Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

Kontonummer: FI31 6601 0003 7474 82

Meddelande: "ÅF 2019" + Namnet på personen/personerna man betalar för.

Sista betalningsdag är 15.02.2019.