1. Vett & Etikett

Solenn Akt

Solenna Akten hålls före banketten och denna är den högtidligare delen av Årsfesten. Hälsningar från vänföreningar och eventuella andra uppvaktningar framförs vid detta tillfälle. Damer, kom ihåg att axlarna bör vara täckta under Solenna Akten.

Cocktail

Under cocktailen kan man gå runt och bekanta sig med de andra gästerna och med sittordningen. Damernas axlar är fortfarande täckta. Herrarna letar rätt på sin bordsdam, men ingen går in i salen förrän marskalken ger besked om att middagen är serverad.

Bankett

De viktigaste gästerna sitter för det mesta vid ett hedersbord; honnörsbordet. Dessa gäster går sist in i salen och blir presenterade för de övriga gästerna medan de i tur och ordning blir ”inknackade”. Alla andra ska alltså ha hunnit slinka sig in före dem. När alla gäster, inklusive honnören, står vid sina platser, bärs fanorna in. Vänd dig så att du följer Finlands fana. Då värdinna för festen sätter sig gör alla andra det. Herrarna hjälper sin bordsdam med stolen och sätter sig själv därefter. Eftersom man inte får bära handskar vid middagsbordet, tar man dem av sig och placerar dem i famnen tillsammans med handväskan, under servetten. Ingenting onödigt får läggas på bordet. När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är utburen. Denna regel har inga undantag. När damen vill stiga upp från bordet skall hennes kavaljer hjälpa henne med stolen.

Sång

Sångledaren har en mycket viktig roll på Årsfesten. Han bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. Det finns tillfällen då enstaka gäster kan börja en sång, detta sker dock alltid med sångledarens tillstånd. När sångledaren har ordet är alla andra tysta, likaså när marskalken har ordet eller någon håller tal. Det bör även respekteras att man inte äter då någon håller tal, men om man blir törstig kan man diskret ta en klunk vatten.

Förrätten

Efter att alla satt sig till bords, presenteras sångledaren som i sin tur sätter igång med Helan, vilket inleder förrätten. Efter varje snapsvisa skålar man: man höjer snapsglaset i höjd med andra frackknappen samtidigt som man vänder sig mot sin bordsdam/-herre (d.v.s. herrarna åt höger och damerna åt vänster), ser denna i ögonen, nickar och säger ”skål”. Samma procedur görs med personen som sitter på andra sidan och sist med personen som sitter mitt emot. Därefter dricker man. Nu får man börja äta. Till förrätten använder man de bestick som är placerade längst ut från tallriken. Den andra snapsen serveras genast efter att Helan sjungits. Om du inte har druckit upp den första, kan du hälla den i kaffekoppen så att du får en hel påfyllning.

Huvudrätten

Till huvudrätten borde man inte snapsa ( men det gör man i alla fall, det finns helt enkelt för många bra snapsvisor!), däremot dricks det vin. Till vinet sjungs det vinvisor och i motsats till snaps får man dricka vin även då det inte sjungits. Huvudrätten äts med de bestick som finns närmast tallriken och man får börja äta när de som sitter närmast runt en har fått sin mat.

Konferens

Rökning i salen är under inga omständigheter tillåten. Vill man röka kan man göra det utomhus under konferensen. Konferensen hålls på toaletterna efter att huvudrätten är utburen. På konferensen kan man diskutera stämningen, röka eller eventuellt ta sig en hutt. Konferenser är rätt frisläppta, men de får inte störa programmet inne i festsalen.

Efterrätt

Efterrättsbesticken finns ovanför tallriken. Dekorationskex o. dyl. får ätas med händerna.

Kaffe

Kaffet avnjuts inte i samband med utan efter efterrätten. Till kaffet serveras punsch och oftast choklad. Till punschen hör också en del ritualer, men dem kan man säkert lära sig på stället. När middagen är avnjuten och kaffet är slut, avslutas banketten med ”O gamla klang och jubeltid”. Andra versen finns oftast tryckt i sångbladet, men skall aldrig sjungas i fredstid. Under sista versen hör det till att man stiger upp, och efter det får man inte längre sätta sig på sin egen plats.

Avec

Det franska ordet "med". Används i festsammanhang för att ange att kaffet serveras med något till, som regel konjak eller likör. Något litet starkt efter en rejäl middag anses befrämja matsmältningen. Konjak serveras i rejäla kupor, för att aromen ska bevaras, medan likör serveras i små glas.

Dans

Den första dansen dansar du med din bordsdam/-kavaljer, den andra med den som suttit på din andra sida och sedan med den som suttit mittemot. I regel dansar man två danser med samma person, även om det kallas en dans.

Nachspiel

Efterfesten inleds några timmar efter att banketten tagit slut. Transport från Koulu ordnas. För de hungriga serveras nattmat och för de törstiga diverse drycker. Festen fortsätter vanligen in på småtimmarna.

Sillfrukost

Sillisen börjar klockan 12 nästa dag och hit får du komma klädd hur som helst, halare rekommenderas!

Källor: https://web.abo.fi/karen/