D.I.C/K.

Date Idrotts Club/Klubb fungerar som Dates sport klubb. Vi ämnar att se till att Dateiter och vänner har möjlighet att sporta och tävla i Campussports tävlingar.

Card 1

D.I.C/K. Telegram

Card 2

Gemensamma Sportchatten med KK

Card 3

D.I.C/K. Instagram