Styrelse information
Namn post @abo.fi
Malte Enlund Ordförande malte.enlund
Odin Röblom Vice-ordförande odin.roblom
Max Tulus Skattmästare max.tulus
Thomas Segercrantz Sekreterare thomas.segercrantz
Viktor Thodin Sportchef viktor.thodin
Benjamin Finell Övrig medlem benjamin.finell