Styrelse information
Namn post @abo.fi
Benjamin Finell Ordförande benjamin.finell
Odin Röblom Vice-ordförande Odin.röblom
Roope Paajanen Skattmästare roope.paajanen
Matilda Wik Sekreterare Matilda.wik