Created by potrace 1.15, written by Jimmy Fagerholm 2018

Datateknologerna

vid Åbo Akademi rf

Om oss

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf är en förening för studerande vid utbildningsprogrammet i datateknik vid Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik vid Åbo Akademi, samt för studerande vid övriga tekniskt inriktade utbildningslinjer i databehandling. Föreningen grundades 1999, närmare bestämt den 24.8 kl. 16:32. Medlemmarna känns igen på deras svarta halare och stiliga tofsmössor.

Nyheter

Höstmöte 2020

5 november 2020 17:47

Tid 13.11.2020 kl. 17:00

 

Plats: Agora XX, distansdeltagande via Zoom


 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§4 Fastställande av föredragningslistan

§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2021

§6 Stadga- och arbetsordningsändringar

§7 Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, …

Läs mera...

WE WANT YOU IN STYSSE 2021

6 oktober 2020 18:53

Hej,

Det börjar närma sig höstmöte och därmed val av styrelse för året 2021. Nedan finns kort info om de olika posterna och kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall ni undrar över något gällande uppgifterna.

Tryck här för att komma till intresseanmälan

Styrelsen

Ordförande

Leder styrelsen och sammankallar föreningen …

Läs mera...
Mera nyheter...

Samarbetspartners