Halarguiden

 

Teknologerna introducerade studiehalaren för världen. Nuförtiden är det en självklarhet att alla studieföreningar har en egen halare. Halaren fungerar som en sammanbindande länk som stärker självkänslan och gör det lätt att identifiera vem som hör till vilken förening. Här nedan har vi försökt samla ihop de vanligaste "reglerna" då det gäller halaren. 

 

DaTe: 

  • Halaren används under "lätta" evenemang som t.ex. sitzer, sillfrukostar och evenemang där flera olika föreningar är representerade och mångfaldet är av betydelse. 
  • Om man vill tvätta sin halare så ska det inte göras i tvättmaskin, istället ska man enligt de något uråldrade reglerna enbart tvätta halaren med att ha den på sig i duschen eller då man går och simma. 
  • Det är ganska vanligt att se studerande med olika färgade bitar på sina halaren för att visa uppskattning mot andra föreningar. Man kan t.ex. byta delar med vänner eller ta en del av sin gamla halare ifall man byter studieinriktning. Enligt gamla regler finns vissa krav som måste uppfyllas för att byta vissa halardelar, men dessa regler behöver inte nämnas. Byt halardelar om ni vill, bara den ursprungliga halaren går att känna igen! 
  • Halaren är ingenting utan halarmärken. Man får placera märken fritt på halaren, den enda regeln som existerar är att DaTes märke ska placeras på hjärtat! 
  • I teknologföreningar brukar man ofta säga att enbart de som blivit teknologer (alltså de som är ordinarie medlemmar och har rätt att bära teknologmössan) får bära halaren hela vägen upp. Detta är inte så noggrannt, men det finns äldre teknologer som kan ta illa upp ifall detta inte följs. I andra föreningar (icke-teknologer) så brukar tumregeln vara att de som är magisterstuderanden får bära halaren hela vägen upp. 

 

Om du vill läsa mer i ämnet kan du kolla denna: En mera komplett halarguide.