D.I.K

Date Idrotts Klubb är ett utskott inom DaTe som fungerar som intressebevakare för föreningens idrott. Vi ämnar att se till att Dateiter och vänner har möjlighet att sporta och tävla i Campussports tävlingar.

Card 1

D.I.K. Telegram

Card 2

ASK Sportchat

Card 3

D.I.K. Instagram