Ansökningsguiden

Som studerande kan man ansöka om medlemskap i DaTe, antingen som ordinarie medlem om man studerar datateknik vid Åbo Akademi, eller som stödjande medlem om man gör något helt annat. Medlemskap som seniormedlem kan beviljas en person som avlagt en examen inom datateknik vid ÅA mot en engångsavgift, som ordinarie eller stödjande medlem betalar man en medlemsavgift varje år.

Om medlemmarnas rättigheter står det mer om i stadgarna, men i korthet är stödjande och seniormedlemmar likställda med ordinarie förutom att de inte har förslags- eller rösträtt på föreningens möten. Stödjande medlemmar har inte heller rätt att bära den svarta halaren eller tofsmössa, dessa är reserverade för de som uttryckligen studerar/studerat datateknik.

All DaTes verksamhet är till för medlemmarna. Vi ordnar bl.a. fester, exkursioner och andra roliga tillställningar. För DaTe medlemmar är det också lätt att bli medlem i Kemistklubben, efter att du blivit medlem i DaTe behöver du nämligen bara arbeta en gång för KK för att kunna ansöka om medlemskap.

Så här gör du för att bli ordinarie medlem i DaTe:

  1. Försäkra dig om att du studerar datateknik vid Åbo Akademi.

  2. Klara av kursen Introduktion till informationsteknologi.

  3. Utför din arbetsplikt enligt tutorernas anvisningar.

  4. Hitta på en gåva till föreningen.

  5. Gå på ett av DaTe:s medlemsmöten, för närvarande håller föreningen ett på hösten och ett på våren.

  6. Fyll i ansökningsblanketten och mejla in den till styrelsen, eller lämna den i inkorgen i kansliet.

  7. Klara av Eldprovet. Hålls varje år den 29.4.

Styrelsen beviljar varje år medlemskap i samband med Vappen (30.4) till de som uppfyller ovanstående kriterier. För att få tofsmössan i slutet av gulisåret måste man alltså se till att få allt det som står ovan fixat i tid till den 30.4! Mössan beställs via DaTe och beviljas som sagt bara åt medlemmar. 

 

Som gulnäbb kan du registrera dig som gulnäbbsmedlem här