ASK-stugan

URSPRUNG

När studentkåren 1957 förlorade sina utskänkningsrättigheter fick studentlivet på Tavastgatan 22 ett stort bakslag. Då märkte Axlarna och Stinorna att det behövdes en ny plats var mer eller mindre seriösa program kunde ordnas. Tankarna om en sportstuga började ta form. Med dessa tankar utsågs ett byggutskott bestående av studenterna Bengt Arhippainen, Per Stenius, Rune Westerholm, Fredrik Nymark och Bo Mannström som fick i uppdrag att söka tomt, skaffa byggnadsritningar och -material. 

Efter noga sökande och granskande av terräng hittade utskottet till sist en tomt i Neder-Kirjala by, utanför Pargas, cirka 16 km utanför Åbo centrum. Tomten fick man hyra av en bonde som fick i utbyte hjälp med den årliga sockerbetsupptagningen. Därmed kunde man år 1958 börja byggandet som helt och hållet gick ut på talkoarbete av aktiva Axlar och Stinor under ledning av de "tekniska ledarna" Bengt Arhippainen och Tommy Hoffström. Med hjälp av dessa studeranden och donationer samt understöd av gamla Axlar och Stinor som redan var i arbetslivet kunde denna tanke och dröm bli verklighet. 

I januari 1959 invigdes sportstugan med dunder och brak, detta år betraktas också som ASK:s födelseår. Den färdiga stugan blev på cirka 45 m2 med en veranda och ett litet lager på vinden. Det fanns två sovrum, kök och en stor hall med öppen spis. 

 

TALKOARBETE

Talkoarbetet på stugan var ändå inte nära på färdigt fastän stugan stod ståtlig i skogen. År 1968 ansågs det att stugan saknade något, vilket visade sig vara en bastu. P.g.a. att det inte fanns någon väg till stugan som kom senare, räckte det många år före bastun blev verklighet, först år 1974 kunde man ta bastun i bruk tillsammans med en bastukammare. Denna påbyggnad blev nästan lika stort som det första bygge. 

Efter bastun genomgick stugan ett antal mindre förändringar. Nya takfilt och fasaden målades om år 1983, år 1984 borrades en ny bergsbrunn och år 1985 fick stugan ny inredning och ny bastulave. 

År 1989 fick stugan en viktigt förbättring, nämligen då börjades en väg ända till stugan byggas. Nästa förbättring kom först år 1995 när stugans tak än en gång förbättrades med att takfiltarna revs bort och ersattes med plåttak. Nästa år, alltså 1996 , fick fasaden också ett nytt utseende med att de gamla väggskivorna ersattes med brädfodring och målades grön med bruna hörn.

Fortsättningsvis var det något som fattades. Nämligen brist på förvaringsutrymme, speciellt för ved var på agendan. Det bestämdes då år 1998 att en vedbod kombinerat med ett utedass skulle byggas med material som olika företag hade sponsorerat, boden blev 11 m2 stor.

Än idag ordnas det olika talkon på stugan för att förbättra stugans inredning, ordning och utseende. Talkona sköts i huvudsak av ASK:s styrelse men alla får hjärtligt gärna komma med. Talkona brukar ordnas i samband med en liten bastukväll. 

 

VERKSAMHET

Alla får hyra stugan för olika syften, mer eller mindre seriösa. För ASK medlemmar kostar det bara vedavgiften på 25€. ASK själv ordnar varje år det populära programet Tomtejakten vid november-december månadsskiftet. Vanligen dagen före Chalmers Spexet. Det ordnas också gulisprogram och diverse bastukvällar under årets gång. Dessutom ordnas det också Axelmarathon till stugan varje vår, sträckan är ungefär 16 km.