Reaktor är en kreativ teknikpartner för framåtsträvande organisationer och samhällen. Reaktor består av fler än 700 branschledande experter och arbetar med kunder som Adidas, Kone, Supercell, Varian och Finnair. Baserat i Helsingfors, New York, Amsterdam, Stockholm, Lissabon och Tokyo skapar företaget digitala produkter, tjänster och strategier av exceptionellt hög kvalitet. Nästa ansökningsperiod för traineekonsulter öppnar i slutet av 2023. Om du är intresserad av att veta mer om våra lediga tjänster och livet på Reaktor, besök reaktor.com/trainees

Vaadin

Vaadin is the company behind the popular open-source Vaadin web app development platform for Java backends. We help enterprises build modern business apps that their end users enjoy. Vaadin comes with all the components, frameworks, and tools needed to build reliable and secure apps with exceptional user experience. Our platform is loved by 200,000+ developers and relied on by 40% of top Fortune 100 companies.
 
The team behind Vaadin is a diverse one. Vaadiners come from all four corners of the world representing almost 30 different nationalities. Our main sites are located in Finland, Germany and the USA, but we live online and meet with our customers all around the world.

Learn more about Vaadin and explore our career opportunities at vaadin.com or find us on social media using @vaadin.