Axels Sportklubb rf  (ASK)

Du behöver inte vara bra bara du är i vägen

ASK som förening

Axels Sportklubb r.f., är en förening som har som uppgift att erbjuda alla teknologstuderanden vid Institutionen för Kemiteknik och kemistuderande vid Institutionen för Naturvetenskaper möjligheter till idrott, friluftsliv och rekreation. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift utan alla ovannämda studerande har lika stor rätt att delta i föreningens verksamhet och kan betraktas som medlemmar. Föreningens registreringsår är 1957 men året 1959 brukar betraktas som ASK:s födelseår i och med att sportstugan invigdes detta år.

 

Idrott & motion

ASK strävar till att delta i dom flesta av idrotts- och motionsevenemangen som ordnas av ÅA. Det är fritt fram att ta kontakt med ASK- styrelsen ifall att någon händelse man önskat delta i, så kan vi kolla intresset med andra medlemmar. ASK står för anmälan och eventuella garantisummor vid t.ex. deltagandet i CampusSport turneringar.  Föreningen försöker också ordna aktiviteter utanför ÅA:s motionsutbud.

ASK försöker ordna varje vecka under veckan en motionstur. Mest uppdaterade informationen hittas på ASKs Instagram @axelssportklubb eller i Telegram gruppen Sportchatten 🏆 .

 

Uthyrning av stugan

Det finns möjlighet att hyra ut stugan som vi äger i Pargas skogar. Uthyrningar av stugan sköts vanligtvis via stughövdingen. Kontakuppgifter till årets stughövding kan hittas under "Styrelsen" under ASK fliken.

Pris för uthyrning per dygn:

ASK styrelsen: 0 euro/dygn

ASK medlemmar: 25 euro/dygn

Övriga: 75 euro/dygn