Rapportera trakasserier och eventuella brister med jämlikhetsplanen

Du kan rapportera trakasserier och brister i jämlikhetsplanen antingen anonymt eller ange din kontaktinformation. Vi tar alla former av trakasserier på allvar och kommer att vidta åtgärder för att upprätthålla en trygg och respektfull miljö för alla medlemmar.

Datateknologernas trygghetspersoner behandlar alla rapporteringar av trakasserier och tar kontakt till DaTes styrelse och/eller ÅAS trakasseriombud om det så önskas.