ARG och ASG har en gemensam styrelse som går under namnet ÅAATK. Styrelsemedlemmarna 2023 är:

 

Mathias Johnson, Styrelseordförande

Johanna Liinamaa, Viceordförande

Niclas Jern, Informatör

Magdalena Granö, Styrelsemedlem

Tobias Asplund, Styrelsemedlem

Frida Erikson, Styrelsemedlem

Marcus Alanen, Styrelsemedlem

Päivi Soinio, Datateknologernas Kurator

Patrik Henelius, Dekanus – FNT

Leena Hupa, Kemistklubbens President

Martin Ekman, Kemistklubbens Kurator

Tobia Ritola, Kemistklubbens studentrepresentant

Ben Hägglund, Datateknologernas ordförande