Created by potrace 1.15, written by Jimmy Fagerholm 2018

Datateknologerna

vid Åbo Akademi rf

Om oss

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf är en förening för studerande vid utbildningsprogrammet i datateknik vid Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik vid Åbo Akademi, samt för studerande vid övriga tekniskt inriktade utbildningslinjer i databehandling. Föreningen grundades 1999, närmare bestämt den 24.8 kl. 16:32. Medlemmarna känns igen på deras svarta halare och stiliga tofsmössor.

Nyheter

MM02

18 april 2023 22:41

Hej,

 

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s medlemsmöte 26.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

På mötet kommer vi att justera vårmötesprotokollet för att fastställa om medlemskaps pris för ordinarie samt stödjandemedlemmar.

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och …

Läs mera...

Vårmöte 2023

6 april 2023 09:21

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte 12.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan …

Läs mera...

Höstmöte 2022

9 november 2022 20:39

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s höstmöte 17.11.2022 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4 Fastställande av föredragningslistan …

Läs mera...
Mera nyheter...

Samarbetspartners