Intresseanmälan för Stysse 2022

torsdag 18 nov 2021 12:00

 

Är DU intresserad av att organisera föreningsverkamhet samt skaffa nya kontakter och vänner? Eller vill DU vara med och skapa samhörighetskänsla inom DaTe? Detta, samt mycket mera är möjligt om just DU kommer med i DaTes styrelse 2022!

 

Torsdagen den 18.11 är det dags för höstmöte och därmed val av nya styrelsen för år 2022. Under höstmötet kommer både styrelsemedlemmar samt funktionärer för år 2022 väljas, och nu har du chansen att vara med. Nedan hittar du en intresseanmälan där du kan anmäla vilken post du är intresserad av. Flera personer kan anmäla sitt intresse för samma post, då kommer en röstning mellan personerna ordnas under höstmötet.

 

En höstmötessitz kommer även ordnas den 19.11 för att fira den nya styrelsen. Mer info om höstmötessitzen kommer senare.

 

Nedan hittar du en kort beskrivning över de olika posterna. Kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall du undrar över något gällande uppgifterna.

 

Styrelsen

Ordförande

Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.

 

Viceordförande

Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera exkursioner för medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i högskolepolitiska ärenden, bl.a. som en direkt kontakt till fakulteten och ämnet.

Viceordföranden är oftast även TK-representant för DaTe.

 

Skattmästare

Sköter föreningens ekonomi, driver in medlemsavgiften och sammanställer budgeten. Skriver föreningens bokslut och ansvarar för att inkassera diverse avgifter för medlemsservicen.

 

Sekreterare

För protokoll vid föreningens möten och sammanställer årsberättelsen. Utöver detta sköter sekreteraren om föreningens inre och yttre informationsverksamhet, så som veckomejl och marknadsföring av evenemang etc.

 

Programchef

Har huvudansvaret, fastän resten av styrelsen förstås förväntas hjälpa till vid behov, för att organisera föreningens evenmang och fester, håller aktivt kontakt med resten av ämnesföreningarna vid Åbo Akademi. Har även ansvar för hemsidans evenemang och anmälningar.

 

Näbbansvarig

Organiserar föreningens gulisverksamhet. Har som huvuduppgift att alla nya studeranden skall få en bra början på studierna och en positiv introduktion till föreningslivet. Målet är att alla nya gulisar skall trivas, och att så många som möjligt också skulle vilja bli medlemmar i föreningen. Näbbansvarige förväntas också vara tutor för att lättare kunna leda gulisverksamheten tillsammans med de övriga tutorerna.

 

Värdar och värdinnor (2 väljs)

Samarbetar med programchefen och skattmästaren om att sköta de praktiska detaljerna för olika fester och evenemang. En stor del av arbetet går ut på att laga mat för fester. Värdarna och värdinnorna ansvarar dessutom för att hålla kylskåpet, mikrovågsugnen samt grillen i skick.

 

Företagsförhållandeansvarig (FöFö)

Ansvarar för samarbeten mellan DaTe och olika företag. Ser till att samarbeten inom spons-kontrakt utförs och strävar efter att skapa nya spons-kontrakt. Söker även halarspons samt allmänt spons till evenemang. Beställer halare åt gulisarna samt halarmärken.

 

 

Övriga funktionärer som väljs

- Programutskott-medlemmar: Programutskottets uppgift är att ordna program för föreningens medlemmar. Programutskottet förväntas ordna program regelbundet, t.ex månatligen. Programutskottet består av Programchefen samt två (2) till tre (3) medlemmar.

- Datörer: Datörerna ansvarar för föreningens datautrustning. Samt administrerar föreningens servrar och hemsidor. 

- Fotografianter: Fotografianten/fotografiantarna fotograferar föreningens aktiviteter samt scannar bilder till föreningens digitala bildarkiv och skriver bildtexter.

- Sångledare: Sångledarna leder sången under föreningens middagar, sitzar och andra evenemang.

- Högskolepolitiskt ansvarig (HöPö)

- FiTech-kontaktperson

- Verksamhetsgranskare

- TK-representanter

- AIR-representant

- Lan-IT

- Tfif-Åbo representant

- Tfif/Tek kontaktperson

- Albins Angels ansvarig/ansvariga

- DIC/K ansvarig/ansvariga

 

 

Vill du veta något mera om någon stysse eller funktionärspost så ordnar vi ett öppet styssemöte och  infokväll den 8.11. Alla e varmt välkommna att komma och ställa frågor!

 

Intervju av Stysse 2021 här

 

Click pic to zoom

Stysse2021_på_Gulisintagning

 

Anmälning

Anmälningstiden gick ut för 2 månader sedan

Deltagarlistan har gömts eftersom det är ett gammalt evenemang, kontakta styrelsen vid behov.