XXIV Hackathon

fredag 17 feb 2023 13:37

DaTes XXIV årsfestvecka hackathon är sponsorerat av Identio!

 

Once upon a time, there was microchip named Albin who ran a small student association website. One day, while browsing the website, Albin stumbled upon a very ugly 404 error page. This page appeared whenever a student tried to access a non-existent page on the site.

Albin realized that this was not a good representation of his organisation and decided to commission a group of software engineering students to create a new and more visually appealing 404 page. Albin offered a reward worth around ~150€ to the students who could create the best design.

The students worked hard and came up with a variety of creative designs, each incorporating different elements such as animations, graphics, and playful error messages. After much consideration, Albin selected the design that he felt best represented the organisation and awarded the prize to the winning students.

The new 404 page proved to be a great success, as users were no longer greeted with an ugly page when they encountered an error. Instead, they were met with a visually appealing page that lightened the mood and made the experience of using the website more enjoyable.

Albin was thrilled with the results and grateful to the students who had helped to make his website a better place. From then on, whenever a user encountered an error, they were greeted with a smile and a sense of humor, thanks to the new 404 page.

 

Årets Tema är alltså en 404 page.

Använd din kreativitet och skapa en 404-sida åt Albin som är bättre än någon annan du har sett tidigare. Varför ska det finnas tråkiga statiska 404-sidor? Låt din fantasi flöda och skapa en som verkligen sticker ut!

 

Instruktioner:

Bidraget görs individuellt eller i grupp (3 pers max).

Deploya gärna den slutliga versionen av din applikation någonstans så man lätt slipper åt den!

Bra gratis verktyg/sidor för deployment är t.ex. Netilfy, Vercel, Github Pages, finns nog mera också om man googlar.

Lämna in ditt/ert bidrag med beskrivning över applikationen och ditt/gruppens namn på namn fältet nedan på den här sidan.

Deadline: 24.2 13:37

Pris

Fina priser med ett värde kring 100-150€ sponsrade av Identio utlovas till vinnarbidraget!

Personerna för Vinnarbidraget får även varsit exklusivt DaTör evenemang vinnare halarmärke.

Vinnarbidraget meddelas (OCH UPPVISAS) under banketten på årsfesten.

Tema? Meddelas den 17.2 kl. 13:37

Hur? Programmerandes ensam eller i grupp på max 3 personer.

När? 17.2 - 24.2

 

Förra årets vinnarbidrag samt evenemang för inspiration vad som t.ex. kan göras 🤩:

Captcha boiiiz:  https://date-signup.vercel.app/

Förra årets evenemang

 

https://nyygard.github.io/

https://page-finder.vercel.app/

https://bfinell.github.io/ (WINNER)

https://whiteboard404.vercel.app/

 

Anmälning

Anmälningstiden gick ut för 1 månad sedan

Deltagarlistan har gömts eftersom det här är ett gammalt evenemang, kontakta styrelsen vid behov.