Höstmöte 2021

Skriven 11 november 2021 18:42 av Joar Sabel

Det börjar dra ihop sig till höstmöte!

Mötet kommer att hållas 18.11.2021 kl. 17:00 i Agora XX, kom ihåg ansiktsmasken.

Föredragningslistan borde alla ha fått via mejl men om inte så kommer den nu här:

 

Höstmöte 2021

Tid 18.11.2021, kl. 17:00

Plats: Agora XX

   § 1    Mötets öppnande

   § 2    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

   § 3    Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

   § 4    Fastställande av föredragningslistan

   § 5    Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2022

   § 6    Stadga- och arbetsordningsförändringar

   § 7    Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, programchef, näbbansvarig, två värdinnor/värdar och    företagsförhållandeansvarig för år 2022

   § 8    Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer samt deras suppleanter för år 2022

   § 9    Val av TFiF-Åbo representant

   § 10   Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2022

   § 11   Val av datörer, sångledare, fotografianter, FiTech-, Vector-, TK-, och DYR-representant för år 2022

   § 12   Val av TFiF-TEK kontaktperson för år 2022

   § 13   Val av Högskolepolitiskt ansvarig för år 2022

   § 14   Borgen och framtida klubblokalsplaner

   § 15   Synergia

   § 16   Meddelanden och övriga ärenden

   § 17   Mötets avslutande

 

Välkommna!

//Joar