Glad World Engineering Day for Sustainable Development!

Skriven 4 mars 2021 14:27 av Amanda Holm

world engineering day logo

World Engineering Day firas årligen den 4:e mars, i syfte att lyfta fram hur viktigt ingenjörskap är för att kunna uppnå FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (eller Sustainable Development Goals, SDGs). Teknologi och hållbar utveckling går hand i hand: vi utvecklar nya verktyg som ska hjälpa oss framskrida samhället mot det bättre. Fast det första man oftast tänker på är ekocentriska aspekterna, som att bevara vår natur och sakta ner effekterna av klimatförändringen så har hållbar utveckling också techno-centriska och sociocentriska aspekter som är minst lika viktiga att främja för att försäkra en hållbar framtid.

“Dagen erbjuder en möjlighet att lyfta fram ingenjörer och ingenjörsprestationer i vår moderna värld och förbättra allmänhetens förståelse för hur ingenjörskap och teknik är centrala för det moderna livet och för hållbar utveckling.” För mera läsning om definitioner och motivationer bakom denna dag se: https://worldengineeringday.net/about-wed/.

 

Datateknologerna som studentförening bidrar också till att främja hållbar utveckling inom teknik. Som studerande inom ämnet är vi datateknikens framtid, vi har all möjlighet att göra en positiv ändring. Studielivet är väldigt formande för unga sinnen, och här stöder vi varandra och har smarta diskussioner. Föreningslivet är för många en viktig del av studielivet och välmåendet, och det är väldigt värdefullt att hitta kamrater som man kan relatera till och ha djupa diskussioner med. Därför är det viktigt att vi håller vår förening diskrimineringsfri och öppensinnad och välkomnar alla oavsett vilket operativsystem de använder!

En aspekt som tyvärr finns inom IT och teknik är könsgapet, där en av de viktigaste SDG-målen i fokus är att uppnå könsjämlikhet. Vi behöver mer folk av olika bakgrunder för att diversitet låter oss ha en mer inklusiv, hållbar och jämlik framtid. DaTe är väldigt stolt över det ökade antal kvinnor som hittat sig till föreningen de senaste åren. I och med detta har Albins Angels, vars huvudmål är att stöda att kvinnors egna röster inom datateknik blir hörda, startat upp igen. Intressegruppen har stora planer på att vara mer aktiv och är viktig för föreningens progressiva framtid. 

(Albins Angels inlägg om kvinnor inom datateknik kommer på kvinnodagen 8.3) 

 

För att avsluta: ingenjörer är viktiga för framtiden och Datateknologerna stöder hållbar utveckling. TFiF uppmanar att ta del i dagen med att dela en bild och din berättelse på sociala media. Använd gärna #worldengineeringday, #värdefulltarbete och #hållbartarbete

 

“If you want to change the world for the better, become an engineer.” 

-Key Message of the World Engineering Day