Funktionärer 2021

Funktionärerna kan kontaktas på [email protected]

Verksamhetsgranskare:

William Nylund
Robert Kantero

Hektor Dahlberg (suppleant)
André Nordström (suppleant)

Datörer:

Andre Nordström
Oskar Lappi
Daniel Nordström
William Nylund
Edvard Söderback
Robert Kantero
Alexander Tokos
Antti Kuismanen
Viktor Sjöström
Henrik Martola

Fotografianter:

Iréne Åbrandt
Amanda Holm

Sångledare:

Daniel Nordström
Edvard Söderback
Kasper Renlund

TFIF-Åbo representant:

Antti Kuismanen

TFIF-TEK kontaktperson:

Jakob Nordman

FiTech:

Hanna Liman

TK:

Robert Kantero
Hektor Dahlberg

DYR:

Jimmy Fagerholm

HöPo:

Benjamin Finell